disclamer


Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Cellarrich. Het is niet toegestaan om de site, of delen daarvan openbaar te maken of te kopiëren.

De op deze website getoonde informatie wordt door Cellarrich met constante zorg samengesteld. Toch is het mogelijk dat er op de site informatie wordt gepubliceerd die onvolledig of onjuist is. Publicatie fouten zijn niet bindend.

Cellarrich behoud zich het recht om wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.
Cellarrich kan klanten de toegang tot de webshop  weigeren als daarvoor een voor Cellarrich gegronde reden is.